Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bioresonantie, Ooracupunctuur& Orthomoleculaire Therapie Femke Rikken  verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Zorgverzekering inclusief nummer
 • Gebruik medicatie

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Bioresonantie, Ooracupunctuur& Orthomoleculaire Therapie Femke Rikken  verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Bioresonantietherapie, Ooracupunctuur& Orthomoleculaire Therapie Femke Rikken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Uw factuur compleet te maken voor declaratie bij uw zorgverzekering
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U een zo optimaal en veilig mogelijke behandeling te kunnen geven met alle extra informatie die daarvoor nodig is
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Bioresonantie, Ooracupunctuur& Orthomoleculaire Therapie Femke Rikken  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 20 jaar 

De administratie zal 7 jaar bewaard worden.

 

 

 

Delen met anderen

Bioresonantie, Ooracupunctuur& Orthomoleculaire Therapie Femke Rikken  deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Femke Rikken  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar femkerik@live.nl of via het contactformulier op de website. Bioresonantie, Ooracupunctuur& Orthomoleculaire Therapie Femke Rikken  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Bioresonantie, Ooracupunctuur& Orthomoleculaire Therapie Femke Rikken  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via femkerik@live.nl.

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Bioresonantie, Ooracupunctuur& Orthomoleculaire Therapie Femke Rikken, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                         Wagenweg 104RD

Postcode en plaats:                                                 2012 NH   HAARLEM

Inschrijvingsnummer KVK:                                  34328502

Telefoonnummer:                                                    0651078862

E-mailadres:                                                             femkerik@live.nl

CAT-vergoedbaar CM:                                            4528-01-01-21